Województwo małopolskie jest regionem, na którego terenie mieszkają osoby, reprezentujące różne wyznania religijne. Misją naszego zakładu pogrzebowego jest organizacja godnych pożegnań, zgodnych z wyznawanymi za życia przez Zmarłego wartościami oraz światopoglądem religijnym. Dlatego organizujemy pogrzeby zgodnie z tradycjami oraz obrzędowością każdej z religii. Dbamy o odpowiednią oprawę ceremonialną i zapewniamy niezbędne symbole religijne. W porozumieniu z rodziną wybieramy także odpowiednie utwory religijne oraz oferujemy transport dla osoby duchownej, która obrzędom przewodniczy.

Wszystkie obrządki

Zakład Pogrzebowy Maciejka ma bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu pogrzebów o charakterze wyznaniowym. Wiemy, jak ważne jest to ostatnie pożegnanie, które ma odbyć się zgodnie z tradycją danego wyznania. Dlatego wsłuchujemy się w oczekiwania rodzin Osób Zmarłych i realizujemy ich oczekiwania oraz sugestie tak, aby pożegnać drugiego człowieka w sposób, którego by sobie sam życzył.

pogrzeb wyznaniowy